NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
  De flexibele schil is een nieuw businessmodel, dat komt overgewaaid uit Nederland. Kantoren met een (beperkt) vast personeelsbestand kunnen daarbij specialisten flexibel inhuren om in tijden van “ziek en piek” een beroep te doen op “extra handjes”. Bij onze noorderburen wordt het model van een kantoor met een vast personeelsbestand en daaromheen een flexibele schil, […]
  Bron: Jubel.be
  Tot op heden is het aandeelhouderschap van een vennootschap niet openbaar te consulteren. In de toekomst zal dit grotendeels veranderen als gevolg van de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie (EU/2015/849). Deze richtlijn, die in België werd omgezet middels de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en financiering van […]
  Bron: Jubel.be
  5 zaken die je al op voorhand kan regelen: Een zorgvolmacht opstellen Niemand kan de toekomst voorspellen. We worden allemaal ouder en een ongeval kan ons allemaal overkomen. Op een dag zijn we misschien niet meer in staat om zelf overeenkomsten aan te gaan, omdat we de gevolgen van ons handelen niet meer begrijpen of […]
  Bron: Jubel.be
  De recente hervorming van het ondernemingsrecht heeft er onder meer toe geleid dat maatschappen voortaan als onderneming worden beschouwd. Zoals voor elke onderneming is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van een nieuw op te richten maatschap sinds 1 november 2018 verplicht. De maatschappen die reeds bestonden vóór die datum hebben hiervoor nog […]
  Bron: Jubel.be
  U bent actief als vrijwilliger, dan is er goed nieuws! Op 20 december 2018 werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd ter verhoging van het jaarlijkse kostenplafond voor vrijwilligersvergoedingen. Concreet betekent dit dat bepaalde categorieën van vrijwilligers – actief in de sportsector, als dag- en nachtoppas of bij niet dringend ziekenvervoer – per jaar 2.549,90 € onbelast […]
  Bron: Jubel.be