NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Tijdens de eindejaarsfeesten, rolden er opnieuw heel wat geschenkbonnen over de toonbanken. De btw-regels voor de aankoop en de inwisseling van waardebonnen of zogenaamde vouchers zijn vanaf 1 januari 2019 echter veranderd. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer? Op 1 juli 2016 keurde de Europese Commissie richtlijn 2016/1065 goed. Die richtlijn bepaalt de […]
    De nieuwe deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is op 30 december 2018 in werking getreden. Deze wordt vervolledigd door de richtlijn met betrekking tot de derdenrekening van de vastgoedmaker met bindende kracht. De herziene versie van de deontologische code is goedgekeurd door het koninklijk besluit van 29 juni 2018 en gepubliceerd in het […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een persoonlijke beschouwing over justitie. Het is geen eenvoudige klus om over de juridische actualiteit te reflecteren net op het ogenblik dat het Britse parlement massaal het […]
    In theorie bestaat de uitvoering van de opdracht er uitsluitend in het aanbod te realiseren dat in de offerte werd gedaan. Zoals bij privécontracten blijkt ook in overheidsopdrachten echter vaak dat de uiteindelijk uitgevoerde opdracht verschilt van de opdracht die oorspronkelijk in het bestek beschreven werd. Het is soms zeer moeilijk en zelfs onmogelijk voor […]
    Villavennootschappen waarvan het onroerend goed aan de zaakvoerder wordt verhuurd voor een te lage huurprijs en waarbij dus een, volgens de fiscus, te laag rendement wordt behaald, worden vandaag massaal door de fiscale administratie geviseerd. De aftrek van kosten wordt systematisch verworpen en de ingediende bezwaarschriften worden systematisch afgewezen. Het hof van beroep te Gent […]