NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Stafhouder Meerts lichtte voor Advocatennet.be zijn visie op de rol van de advocaat als ondernemer toe. Een belangrijk aspect van dat ondernemerschap is voor hem een transparante overeenkomst met de cliënt. Over de advocaat als ondernemer wordt veel gepraat, maar daden blijven misschien nog uit, geeft stafhouder Meerts aan. Hij denkt dat er een mentaliteitswijziging […]
    Europese richtlijn van 25 mei 2018 in werking vanaf 25 juni 2018 Op 25 mei 2018 werd de Europese richtlijn goedgekeurd die belastingadviseurs ertoe verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht geldt vanaf 1 juli 2020, maar tegelijk voorziet deze richtlijn dat alle geviseerde constructies met terugwerkende kracht gemeld zullen moeten worden […]
    De Standaard, dinsdag 17 juli 2018, p. 7 Privé Inderdaad. De wet Politiek verlof, die zelfs enkel van toepassing is in de privésector (art. 1, 1ste lid, Wet Politiek Verlof), bestaat al meer dan veertig jaar. Klein Maar die wet voorziet enkel in een recht op politiek verlof voor de uitoefening van “kleinere” politieke mandaten, zoals die […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een beschouwing over justitie. In ons land staat de digitalisering van justitie nog in zijn kinderschoenen. Het is het resultaat van een collectief falen: geen interesse, geen […]
    De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. Dit ontwerp regelt de bevoegdheden van lokale besturen en burgemeesters inzake openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit. Door deze wet krijgen burgemeesters en lokale besturen wettelijke tools in handen om […]