NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    De Standaard, woensdag 10 oktober 2018, p. 27 Hoe kies je in een arbeidsverhouding voor het Belgisch arbeidsrecht? Dat lijkt de vraag te zijn waarover O’Leary, CEO van Ryanair, en de Belgische vakbonden een robbertje bekvechten. Welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst, wordt in beginsel bepaald door de keuze die de partijen hebben […]
    De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders is opgelegd met de vijfjaarlijkse controle van de studies van gerechtsdeurwaarders. In dit kader wordt steeds een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld die ter plaatse een controle uitvoert, gevolgd door een verslag. Wij zetten de belangrijkste controlewerkzaamheden kort op een rij. Algemene context Het doel van deze vijfjaarlijkse controles is het controleren […]
    In de Overheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU[1] heeft de Europese regelgever beklemtoond dat de elektronische communicatie het standaardmiddel moet worden voor de communicatie en de informatie-uitwisseling in aanbestedingsprocedures. Immers versterken ze de mogelijkheden voor ondernemers om deel te nemen aan gunningsprocedures op de gehele interne markt[2]. Aan de lidstaten werd opgelegd over te schakelen naar de elektronische communicatie […]
    UBO-register operationeel sinds 27 september 2018 – naleving vereist voor 31 maart 2019 Einde augustus informeerden we u over het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 dat het UBO-register implementeerde in België (‘Koninklijk Besluit’). Hoewel het Koninklijk Besluit in werking zal treden op 31 oktober 2018, heeft de Federale Overheidsdienst Financiën vorige week op de […]
    Wie een open en kritische kijk heeft op de wereld kan er niet meer omheen: onze samenleving vertoont een aantal ernstige pathologieën, die ons welzijn bedreigen. De pers overspoelt ons bijna dagelijks met alarmerende berichten over de vervuiling van onze leefomgeving (zie recent nog de burgeractie CurieuzeNeuzen over de luchtkwaliteit), de uitputting van de natuurlijke […]