NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Op 5 december 2017 heeft de Europese Raad nieuwe regels aangenomen inzake e-commerce. De Raad zet daarmee een nieuwe stap in de verdere eenmaking van de Europese markt. De meeste regels treden in werking vanaf 2019. We lichten deze kort toe. Mini One Stop Shop Ondernemingen die telecommunicatie-, radio- en televisieomroepdiensten of langs elektronische weg […]
    Mensen die een verkeersongeval meemaakten komen meestal in een onzekere situatie terecht. Zij bezorgen hun dossier aan hun verzekeringsmaatschappij en wachten daarna in spanning de verdere gebeurtenissen af. Ondertussen zitten ze met vragen over de verzekeringen, de schuldige en de rechtsgevolgen. Dus zoeken ze informatie op internet. Maar voor niet-juristen is die toch vooral verwarrend […]
    EPPO : European Public Prosecutors’ Office  Uit het jaarlijkse financiële rapport van de Europese Commissie blijkt dat zowel de Europese Unie als haar lidstaten regelmatig in aanraking komen met internationale BTW fraude en fraude met EU-gelden[1]. Om dit soort fraude – die in veel gevallen grensoverschrijdend van aard is – efficiënt aan te pakken, is […]
    Recht op aftrek van historische btw - wat is dit nu eigenlijk? 1Het remediëren door de rechterlijke macht van onwettelijkheden begaan door de overheid Dit artikel is een samenvatting door Mr. Henri VANDEBERGH (Gevaco Advocaten) van zijn oorspronkelijke tekst (18 december 2017). Wilt u meer lezen in het volledige artikel? Download het hier. Situering Vroeger werd algemeen aangenomen dat wanneer de overheid haar bevoegdheden overtrad de informatie […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en vanaf 1 september 2017 bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een beschouwing over justitie. Deze week kreeg de zoveelste campagne om ons allemaal een hart onder de riem te steken aandacht van de […]