NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    De regering-Michel heeft afgelopen zomer heel wat sociaalrechtelijke maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat er een ruimere flexibiliteit op de arbeidsmarkt is. Zo werden er zes geblokkeerde wetsvoorstellen goedgekeurd en werd er een akkoord bereikt over de ‘arbeidsdeal’. Zes wetsvoorstellen gedeblokkeerd Begin juli 2018 keurde de Kamer zes geblokkeerde wetsvoorstellen goed die een positieve […]
    Een recent artikel uit het Nederlandse Advocatenblad oppert de invoering van een gespecialiseerde en meervoudige partijdige “gezinsadvocaat”, die de belangen van alle gezinsleden behartigt en optreedt als regisseur van het scheidingsproces, als mogelijke oplossing voor de vele ‘vechtscheidingen’. Het idee kadert in een grootschalig onderzoek dat werd gevoerd in opdracht van de Nederlandse ministers van […]
    “Bres in de Ierse dam” “Dit is een bres in de Ierse dam”, zo kopte De Standaard inderdaad op 15 september 2017. Maar het arrest van het Hof van Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding waarvan dat artikel verscheen, dagtekent van 14 september 2017. Dat is geen twee, maar één jaar geleden. […]
    Het nieuwe gerechtelijk jaar was nog niet helemaal uit de startblokken of de brokstukken vielen al naar beneden in het monumentale gerechtsgebouw van Brussel. Dat ook het gerechtsgebouw van het hof van beroep Antwerpen al decennialang staat te verkommeren is oud nieuws. De laatste tijd was vooral de gang aan de zittingszaal van de Jeugdkamer […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies.Iedere woensdag maakt hij op Jubel een beschouwing over justitie. Wat voor de juridische wereld evident lijkt, is het daarbuiten niet altijd. Wie als advocaat een moordenaar verdedigt, is natuurlijk zelf geen moordenaar en […]