NL

Choose your language

VRAGEN? BEL ONS OP 014 34 79 40
    Sinds Potpourri-V van vorige zomer kunnen notariaten fusioneren, met behoud van hun standplaats, in een MSK, het Meerstandplaatsenkantoor. Het behoud van de standplaatsen (antennes) neemt niet weg dat de MSK zelf een zeer doortastende fusie is: een MSK is financieel volledig geïntegreerd, heeft één repertorium en één boekhouding. Alle medewerkers behoren tot dezelfde, nieuwe werkgever, […]
    Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het centrale register. Deze bijdrage gaat dieper in op de implicaties […]
    In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het nieuwe erfrecht in werking is getreden, maar ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Eén van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op het statuut van de aandelen van vennootschappen die echtgenoten aanhouden binnen hun huwelijk. We zetten de nieuwe spelregels […]
    LAMON op woensdag Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een persoonlijke beschouwing over justitie. Het was al even geleden dat debatten in de plenaire zitting van het parlement nog live op TV en het internet te […]
    Een boeiend nieuw domein binnen de juridische informatica is Legal Design. De achterliggende gedachte is eenvoudig. Hoe kunnen we principes van design in de brede zin van het woord – met inbegrip van software design, grafisch ontwerp, functioneel ontwerp, enz. – toepassen op het recht ten einde de gebruikerservaring van alle belanghebbenden te verbeteren? Het […]